Bilişsel Davranışçı Terapide Süreç Nasıl İlerler?

Bilişsel davranışçı terapinin en önemli ayırıcı özelliklerinden biri “şu ana” odaklanmasıdır. Terapi esnasında, kişiye o an aktif olarak sorun yaratan, rahatsızlık veren konular ele alınmakta ve bu konular çalışılmaktadır. Yukarıda bahsedildiği gibi BDT duygu, düşünce ve davranışlara önem verir, seans süresinde ele alınan sorunlara karşı hissedilen duygular, süregelen düşünce

ve davranışlar ayrı ayrı ele alınarak kişiye rahatsızlık veren noktanın bulunması amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda terapist ve danışanın iş birliği büyük önem arz eder. Terapi sürecinde belirlenen olumsuz düşüncelerin değişimi için terapist danışana psiko-eğitim verebilir, uygun sorularla danışanın uygunsuz düşünce yerine konabilecek alternatifleri üretmesi konusunda teşvik edebilir, seans içinde danışanı zorlayıcı durum/düşünceye karşı seviyeli maruz bırakma uygulayabilir. Belirlenen alternatiflerin gerçek hayatta uygulanarak kişinin zorlayıcı düşünce, duygu ve davranışlarının hafiflemesi beklenir. BDT’de iş birliği sadece seans süresinde değil seans aralarında da verilen çalışma ve ödevlerle devam eder. BDT seans süreleri kişiye, soruna ve ihtiyaca göre değişiklik gösterir. Süreç sonunda nihai hedef, aktif sorunun azalmasıyla beraber kişinin ilerleyen dönemlerde karşılaştığı zorlayıcı deneyimler karşısında edinilen daha sağlıklı baş etme becerilerini uygun bir biçimde kullanmasıdır. BDT çocuk, ergen ve yetişkinlerde uygulanabilen bir yöntemdir. Seanslar yüz yüze ya da online olarak gerçekleşebilir.

Hemen Ara WhatsApp