Diğer Testlerimiz

Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.

MOXO, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur; fakat testin hızla artmış olan popülaritesi, MOXO’da bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır.

Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda bulunmakta, bu da testi çok daha zorlayıcı ve testin belirleyici niteliklerini de bir o kadar ileri düzeye getirmektedir.

*Moxo Dikkat Testi Uzman Hekim ve Psikologlar tarafından uygulanır.

DEHB sahibi olup tedavi edilmeyen çocuklar, toplum tarafından ‘’sorunlu çocuk’’lar olarak görülmekte ve etiketlenmektedirler.

Bunları biliyor musunuz?

Genç erkekleri genç kızlara göre DEHB tanısı konulmaya üç kat daha eğilimlidir. Hayatları boyunca, erkek çocukların %12.9’u ve kız çocukların %4.9’u, DEHB tanısı ile karşılaşacaklardır.

DEHB semptomları, genellikle ilk olarak 3 ila 6 yaş arasında ortaya çıkar.

DEHB görülen yetişkinlikler; kronik can sıkıntısı, geç kalma ve unutkanlık gibi problemlerle karşılaşabilirler.

Yetişkinlerin %16.4’e kadarlık bir kısmında DEHB bulunsa da; Amerika’da her yıl, yetişkin popülasyonun yalnızca %4.4’üne DEHB tanısı konulmaktadır.

DEHB’nin iki farklı yetişkindeki seyri de birbirinden farklıdır, her bir birey DEHB ile farklı tutum ve  stratejiler ile mücadele eder.

Hemen Ara WhatsApp