3 Soruda Bilişsel Davranışçı Terapi

Hayatımız boyunca birçok zorlayıcı deneyime maruz kalabilir, psikolojik olarak yıpranabilir, istemediğimiz duygu ve düşüncelerle yüzleşebiliriz. Deneyimlediğimiz durumun ne olduğu kadar bizim o durumu nasıl algıladığımız da psikolojik iyi oluşumuz için büyük önem taşır. Birçok farklı terapi yaklaşımında da olduğu gibi, bilişsel davranışçı terapide (BDT) de duygu, düşünce ve davranışlar birbirleriyle bağlantılıdır. Bir bütün olarak ele alındıklarında anlamlanabilirler. Bilişsel davranışçı terapinin temel amacı zorlayıcı durum ve duygularla  başa çıkabilmek için işlevsiz/olumsuz düşüncelerin (bilişsel) ve davranışların değiştirilmesine güvenli ve sansürsüz bir ortamda yardımcı olmaktır. Terapide hedeflenen; olaylara karşı yıkıcı,

işlevsiz düşünce ve inançlarımızı değiştirerek sorunlardan kaçmak ya da sorunları yok saymak yerine kişinin öz kaynaklarını belirlemek ve bu kaynakları kullanarak sorunlara karşı daha sağlıklı baş etme becerileri kazandırmaktır.

Hemen Ara WhatsApp